Μετεωρολογία

Η SeeeTech είναι ένας από τους παλαιότερους παρόχους ολοκληρωμένων μετεωρολογικών συστημάτων στη χώρα και έχει μια βαθιά ριζωμένη μακροχρόνια συνεργασία άνω των 20 ετών με τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο παγκοσμίως

Meteorology Systems

Ballistic Trajectory Correction through Upper Air Observation Systems

Naval & Ship Borne Automatic Weather Stations

Automatic Weather Observation Systems & Lightening Detection Systems

Runway Visual Range Systems

Automatic Weather Observation Systems

Low Level Wind shear Alert Systems

Weather Radars